Supply Chain Management

Iedere bedrijfsleider focust op een gezonde bedrijfsstructuur. En terecht! Daarbij heeft hij oog voor verkoop en omzet. Het zwakke punt bij sommige bedrijven ligt echter in het beheersen van de kostenstructuur.

Supply Chain Management, ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat.

De aanpak van ReDoSa biedt u de unieke gelegenheid uw kostprijs te verlagen.

ReDoSa staat garant voor een gestructureerd aankoopbeleid, als een flexibel onderdeel van de volledige Supply Chain in uw bedrijf. ReDoSa neemt alle aspecten van het aankoopbeleid onder de loep zoals de inkoop van kapitaalsgoederen, aankoopcontracten, onderhoudscontracten, audits, spend analyses en dergelijke.

De opdrachten van ReDoSa kunnen onderverdeeld worden in 2 types:

  • projectmatige en operationele opdrachten
  • opdrachten van strategische aard

Door het inschakelen van onze adviseurs krijgen de bedrijven een ruimere, duidelijkere en andere kijk op hun eigen organisatie. Hierbij zien we onszelf niet als een externe adviseur maar als een schakel binnen uw organisatie. Voor ons stopt de opdracht niet met het geven van een advies, wij bieden ook de nodige ondersteuning en bijsturing bij de implementatie ervan. Bovendien coachen we onze klanten zodat zij in de toekomst zelf een optimaal rendement uit hun onderhandelingen kunnen halen.

Naast strategisch aankoopbeleid en global-sourcing geeft ReDoSa ook opleidingen in het domein Supply Management.