Meer doen dan gevraagd

Dikwijls zeggen onze klanten dat we meer doen dan gevraagd.

Zo beperken we ons in onze supply opdracht niet enkel tot het voorbereidend werk zoals het marktonderzoek naar en analyse van mogelijke leveranciers.
Neen, we onderhandelen ook voor onze klanten. Hierbij zien we onszelf niet als een externe consultant maar als een onderdeel van het bedrijf.

Voor ons team stopt de opdracht niet met het geven van een advies. Een advies zonder operationele ondersteuning is voor ons maar een half advies.

terug